Ekran Resmi 2015-05-04 03.09.57
Bu Müziği Sakın Dinlemeyin!
Mayıs 4, 2015
Ekran Resmi 2015-05-04 03.21.15
Sırt Çantamızla Yollara Çıkıp, Otostop Çekecektik!
Mayıs 4, 2015
Ekran Resmi 2015-05-04 03.12.34

Homo Erectus’larla Tanışın

Ataları Homo Sapiens olan Erectuslar; dik yürüyebilme kabiliyetine sahip olan ilk insancıl yaratıklardır. Kendilerine ait ilk kalıntıya Endonezya’nın Java sahilinde 1891 senesinde rastlanılmıştır.

Elde edilen tüm insancıl fosil yapılarında olduğu gibi Erectus’ların da zekâ seviyelerine yönelik olarak sürdürülen tartışmalar halen devam etmektedir. Zira Erectus’lar ataları olarak nitelendirilen Homo Sapiens’lerden; beyinsel ölçümlemeler sonucunda önde yer almaktadırlar. Fakat bu değerlendirme elde edilen fosiller üzerinde gerçekleştirilen beyin hacimlerinin ebatlandırılması şeklinde sürdürülmüştür. Eğer zeka seviyesinin belirlenmesinde, beyin hacminin yanı sıra, dokusal hücre niceliği baz alınırsa IQ değerlendirmesi sağlayabilmek oldukça güçtür.

Homo Erectus’lara yönelik zeka tahminleri sırasında; fosillerin çıkarılmış oldukları bölgeler baz alınarak, sürdürmüş oldukları gündelik yaşamsallık ve geliştirmiş oldukları el aletleri de değerlendirmelere tabii tutulmaktadır. El becerileri açısından oldukça marifetli bir ırk olan Erectus’lar; geliştirdikleri sivri el aletleriyle geçimlerini çoğunluklu olarak avcılık üzerinden sürdürmüşlerdir.

Bu bilgiye ulaşılmasının ardından Erectus’ların zekâ seviyelerine yönelik yeni bir tartışmanın daha fitili alevlenmiştir. Zira et; protein ve B12 açısından oldukça kaliteli bir besindir. İçerisinde barındırmakta olduğu verimlilik beyin gelişimini destekleyici olarak hücresel dokuların oluşumu ve işlevselliğinin arttırılımı açısından pekâlâ önemli bir etmen olabilirdi. Fakat fosil olarak ele geçirilen kafatası kalıntılarında beyin boşluğu oldukça küçük bir ölçümlemeye sahiptir. Belki de Erectus’ların zeka seviyesi konusunda net bir çıkarım elde edebilmek için, öncelikli olarak zeka değerlendirilmesinde ne gibi olguların baz alınacağı üzerinde durulmalıdır.

Homo Erectus ırkının yaşamlarını sürdürmüş oldukları yerleşkeler; elde edilen fosil yapılarının konumları ile nitelendirilmiştir. Sürdürülen değerlendirme ve araştırmalar şu kanıda hem fikirsellik sağlamıştır ki o da; Erectus’ların yerleşim için tercih etmekte oldukları alanlar istikrarla su kaynakları yakınlarındadır. Afrika; Turkena Gölü – Asya; Endonezya / Java Adaları – Çin; Zhoukodien Mağarası – Gürcistan; Dmanisi – Hindistan – Pakistan ve Vietnam Erectus’ların fosil kalıntılarına rastlanılan bazı yerleşke alanlarıdır.

Elde edilen fosil kalıntılarını morfolojik incelemeleri Erectus’ların dik yürüyebilmelerine olarak tanıyan iskelet sistemlerine sahip olduklarını ortaya çıkartmıştır. Ataları Sapiens’lerden diş ve kafatası yapıları ile ayrılmaktadırlar. Normal insan yapısının biçimselliğinden burun genişlikleri ve güçlü çene kasları ile de ayrılan Erectus’lar; zorlu yaşam koşullarına dayanıklılık sergileyebilen bedensel donanıma sahiptiler.

Erectus’lara yönelik paylaşmadan geçilmemsi gereken son nokta ise; Gürcistan’ın Dmanisi bölgesinde ele geçirilen fosil kalıntılarının; Homo Sapiens ve Homo Erectus’lar arasında bir ırk olabileceği üzerinde araştırma ve değerlendirmeler devam etmektedir.